Planeta Pluto

Planeta Pluto

Je vládcem podsvětí, představuje smrt, skryté síly a schopnosti, ovlivňuje naši psychiku, obnovování buněk, proces tvorby a regenerace, konfrontace s vyššími silami, transformace, genialita, intuice. Lidská mysl je spojena s univerzálním podvědomím fungující na nejhlubší úrovni.

Má-li Pluto v horoskopu jedince přesné aspekty ke Slunci či Luně, ať kladné nebo záporné, budou mít jeho tranzity pro zrozence velký význam. Velmi pomalu, nepozorovaně, ale nezvratně mění osobnost. Tento proces trvá několik let, může se stát, že během této doby přijdeme o majetek, rodinu, zaměstnání, partnerský vztah a podobně.  Pluto ničí vše staré a přežilé, to co ke svému dalšímu vývoji již nepotřebujeme, aby uvolnilo cestu novému, lepšímu… Vždy nám dává novou naději.

Postavení Pluta v horoskopu i jeho tranzity naznačují životní zkušenosti, jimiž musí zrozenec projít, aby jejich prostřednictvím konečně porozuměl sám sobě  na té nejhlubší úrovni.