Karmické uzly

Karmické uzly

 Jižní uzel pod vládou Saturna.                                                                                                Severní uzel pod vládou Jupitera.

Jižní uzel symbolizuje zrozencovu minulost, zkoušky, utrpení, naše postoje, myšlenky, zakořeněné návyky chování ze všech inkarnací.

V těchto minulých životech jsme své problémy nedokázali vyřešit, proto novým zrozením, dostáváme šanci vše napravit. Jestliže stojíme pevně nohama na zemi, můžeme skvěle používat své vyjímečné schopnosti, na kterých jsme pracovali během několika minulých životů a přivedli je k dokonalosti. Jižní uzel má být jen prostředkem k cíli, po kterém toužíme, v žádném případě bychom se neměli vrátit zpět ke své minulosti a v ní přebývat. Na své cestě životem vždy saháme nejdříve po jižním uzlu, neboť se vracíme ke vzpomínkám, k něčemu, co již známe, proto je tento směr pro nás více přijatelný. Není-li jižní uzel v konjunkci s některou planetou, měl by člověk nakonec  přijmout výzvu a pomoc severního uzlu, neboť životní podmínky v oblasti, kde stojí  jižní uzel, jsou již pro nás nesnesitelné.

Severní uzel symbolizuje náš současný životní směr, úkol, lekci, budoucnost, novou zkušenost, vytváří jedno dobro za druhým, přináší prospěch, užitek; cítíme, že náš život má smysl, toužíme postoupit dál. Musíme však být ochotni zanechat za sebou svou minulost, vzdát se negativních návyků a vzpomínek. Jakmile dovedeme karmu jižního uzlu k vrcholu, můžeme konečně užívat dobro severního uzlu. Velká většina z nás si své minulé životy nepamatuje, natož to, jak jsme se chovali, jak žili. Zaseli jsme příčinu a následkem je současný život, kde máme šanci vše napravit. Před narozením si každá duše vybírá duše, které se stanou jejími rodiči, vybírá si místo, kde se narodí, kde bude žít, v jaké sociální skupině, určuje životní zkušenosti, kterými má projít. Vše je přesně naplánováno, jen o tom nevíme. Je to cesta k nalezení sama sebe. Nejsou určena žádná přesná  pravidla, neboť každý z nás prošel jiným duchovním vývojem. Byla nám dána svobodná vůle, proto záleží na nás, co uděláme, k čemu se rozhodneme. Tím si předurčíme karmické úrovně, které naše duše bude muset projít, dokud je nedovede k vrcholu.