Vliv TATTEV na náš život

Vliv TATTEV na náš život

Každá naše činnost dosáhne úspěchu, pokud bude konána v souladu s kosmickou energií (pránou).                                                                                                                                     Tattvy si můžete vypočítat nebo si zjistit tattvické hodiny zde: http://tatvy.neco.cz/

Akaša – éter

Nic neplánovat, nezahajovat jakoukoliv činnost. Žádost podaná na úřady přinese neštěstí. Ani jiné žádosti či prosby nevznášejte během této tattvy. Naděje, že by byly vyslyšeny, je mizivá. Vydávat se na cestu se nedoporučuje, neboť hrozí nebezpečí úrazu. Láska započatá během této tattvy přinese neštěstí nebo brzy pomine. Ani manželství uzavřené v této době není šťastné. Nejíst, nepít, neuzavírat smlouvy. Vhodný čas pro zahájení duchovní práce či služby a meditace.

Wayu – vzduch

Vhodná pro cestování. Nezahajovat činnost, která by měla přinést dlouhodobější prospěch. Úspěchu je možno dosáhnout jen v takové činnosti, která má být rychle ukončena. K jednání na úřady se dostavujeme jen tehdy, nezáleží-li nám příliš na výsledku jednání. Tato tattva přeje jen krátkodobým a nezávazným známostem. Dochází k podvodům, krádežím.

Tejas – oheň

Vhodná doba pro práci, cvičení, otužování. Nestěhovat se, nepůjčovat peníze, možnost ztrát, raději necestovat. Nutná zvýšená ostražitost a pozornost. Milostné vztahy nyní uzavřené jsou vášnivé, ale brzy se rozpadají. Na úřady by v této době měli chodit jen lidé značně bojovní, ti ostatní jen tehdy, kdy je souhlas úřadu zaručen. Doba je vhodná pro jídlo i pití, vyhýbejte se alkoholu a omamným látkám. Ohnivá tattva rychle spaluje jídlo, takže kdo je hubený, ať raději jí za prithiví tattvy. Dochází  k výbuchům zlosti, hádkám, ale bez delšího trvání.

Prithivi  – země

Příznivá pro uzavření smlouvy, sňatku, nová předsevzetí, obchod, odvykání zlozvyků, jednání na úřadech, ukládání peněz, zahájení podnikání. Vše, co si má udržet trvalou hodnotu, má se začít v době této tattvy. Kdo má sklon k tloustnutí, by neměl během této tattvy jíst.  Přeje cestování, nákupům a prodeji, chrání před úrazy, přináší klid a pohodu. Léčba se má započít v této tattvě. Léky rychle zabírají.

Apas  – voda

Příznivá pro krátkodobé cíle, smlouvy, sázky, výlety, zábavu, návštěvy, práci na zahradě, opravy domu. Losy kupujte výhradně v této tattvě.  Cesty mohou přinést finanční zisk. Uzavírat manželství se nedoporučuje těm, kdož nejsou finančně zajištěni
Přináší radost, lásku, úspěch, finanční zisky, rychlé vyřízení záležitostí na úřadě a oboustrannou dohodu. K úspěchu přivádí všechna jednání, jež mají přinést výsledky v krátké době. Domluva je mnohem rychlejší a otevřenější, než za prithiví tattvy..