Astrologie a já

Pro mě je astrologie cestou k uvědomění, jak celý Vesmír a vše v něm obsažené funguje, cestou poznání, moudrosti a soucitu, cestou k sobě samé. Prvním nádechem začínáme svou životní pouť ve hmotném těle a otevíráme cestu svému osudu. Některé záležitosti jsou předem dané a nevyhneme se jim. Tady svobodná vůle neplatí. Jinak se můžeme svobodně rozhodnout, co, jak, s kým, pro koho uděláme, jakým dopravním prostředkem pojedeme a kudy, co budeme studovat, s kým se přátelit, kde pracovat atd. Každá inkarnace je karmická cesta, kdy platíme své dluhy z minulých životů nebo jsme odměněni. Můžeme být rovněž prostředníkem pro naplnění karmy jiného člověka (matka, otec, sourozenec, dítě, partner, spolužák atd.), tedy průvodcem, učitelem, ochráncem.

Žádné zrození není náhodné, žádné setkání s druhou osobou nebo skupinou lidí není náhodné, a to ani situace, do nichž se v průběhu života dostaneme. Vše je přesně naplánováno, my se jen rozhodujeme, jak zareagujeme, co uděláme v té či oné chvíli, co vyřkneme z úst atd. Je třeba pochopit, proč se nám to či ono stalo, jestli děláme chybu a jakou.                                                                                                                                        Člověku lehce vznětlivému osud navodí situace, kdy bude tato vlastnost podrobena zkoušce. Je v plánu prověřit, zda už bytost umí zvládat své emoce, krotit svůj hněv a bude se to opakovat tak dlouho, dokud se nestane klidným a vyrovnaným člověkem. Pokud během života k tomu nedospěl, tak lekci nezvládl.                                                                Cesta k pochopení, proč zde jsme, může být pro někoho dlouhá a jiný na to nepřijde nikdy. V prvé řadě jde vždy o zdokonalování sebe sama v tom nejčistějším slova smyslu. Nedošel k dokonalosti ten, kdo jakkoliv ubližuje druhým, kdo sebe staví nad jiného.

Kdo se narodí mentálně či fyzicky postižený, je zde proto, aby vylepšil, zjemnil, pozvedl duše druhých. Obětuje svůj plnohodnotný pozemský život pro učební cestu jiného člověka (většinou matky). Může to být bráno jako odplata či odměna, záleží na úhlu pohledu. Je to však ta nejlepší možná učební látka pro danou osobu, ale i zkouška charakteru a vnitřní síly, protože je na matce, zda přijme tuto lekci s pokorou a láskou nebo dítě odloží.

Všichni jsme součástí Vesmíru a Vesmír je součástí nás, já jsem část Tebe, Vás všech.      Ty, Vy jste částí mě. Spojení se koná skrze Ducha čili Vědomí.

Vlasta