Vliv planet v natálním horoskopu na čakry zrozence

Vliv planet v natálním horoskopu na čakry zrozence

Z duchovního pohledu má každá planeta vliv na některou ze 6 čaker.                                      7. čakra nepatří do fyzické úrovně, netýká se materiálního světa, proto se zde neuvádí, je nad naším temenem – napojení na vyšší duchovní světy, Vesmír, Stvoření, Božství.

Základem pro výpočet je osa karmických uzlů, zda planeta stojí pravo nebo vlevo v určité vzdálenosti od Severního nebo Jižního uzlu. Zjistíme tak, jestli planeta působí na některou čakru, a kterou stranu čakry aktivuje, co to pro nás znamená. Levá strana čakry je nastavena na příjem energie a pravá na výdej, jak vedeme tuto energii do okolí, což jednoduše pojmenujeme jako přijímač a vysílač.

Pokud máme planetu na pravé straně čakry, tak tato planeta aktivuje vnímavou, lunární,  přijímající levou stranu čakry (jin). Přijímáme tedy informace, energii, schopnosti, vědomosti atd., které k nám planeta vysílá.                                                                                     Máme-li planetu na levé straně čakry, tak tato planeta aktivuje solární, aktivní, řízenou pravou stranu čakry (yang). Pod vlivem této planety tedy vedeme energii ven, tak se projevujeme, reagujeme, konáme, mluvíme, milujeme, tvoříme atd.

Příklad:

Neptun na levé straně 4. čakry dává všem najevo, co se Vám líbí, soucit a pochopení pro druhé, přijímáte lásku a bolest celého světa, nic není ohraničené, není pro Vás důležitá černá nebo bílá, vysíláte lásku a soucit ke všemu stvořenému. Když můžete, pomáháte bez zaváhání a ani Vás nenapadne něco za to požadovat zpět.                                             Otevřená 4. čakra (srdce) přes Neptun (všeobjímající láska). Člověk je soucitný, ale také ho mohou druzí lehce zneužít pro jeho dobrotu. Člověk s Neptunem na levé straně nesnáší pach chemikálií a omamných látek, má velmi dobře vyvinutý čich.                                             Zároveň má tento člověk velmi dobrý kontakt s jinými světy (astrální svět, vyšší dimenze). Funguje to naprosto úžasně. Neptun zde má i jiné významy, je nutná analýza všech planet a čaker, zda je více obsazena levá strana čaker nebo pravá. Je běžné, že čakra není obsazena žádnou planetou, tak jako planety v horoskopu, kde jsou např. všechny planety včetně světel umístěny ve 3 nebo 4 znameních a ostatní znamení jsou prázdná.

Právě nyní zkoumám, co pro zrozence znamená absence planet ve 4. – 6. čakře, protože právě takový horoskop mám, kde jsou tyto 3 čakry prázdné. Běžnější je prázdná 5. a 6. čakra nebo některá z prvních 3 čaker. Například herec Vlastimil Brodský má prázdnou 1. a 2. čakru a pak 6. čakru.

Porovnávám v současné době horoskopy lidí, kteří se rozhodli dobrovolně odejít a zvolili smrt. J. Rybářová a Iveta Bartošová mají nápadně podobné rozestavení planet v čakrách, 2. čakra prázdná, 6. čakra vpravo Jupiter, 4. čakra vlevo Merkur, Venuše, Saturn. 1. čakra J. R. vpravo Luna a Pluto, 1.čakra Iveta vpravo Luna a Neptun. U jedné psychický tlak, odhodlání  k nečekanému činu, dostatek energie a u druhé závislost, iluze, ale i energie a odvaha.

Planety na levé straně čaker ukazují, jak něco děláme my, jak se předvádíme druhým ( to jsem tady již psala) a planety na pravé straně čaker ukazují, jak nás ovlivňují druzí, jak přijímáme informace z okolí.

Vždy je alarmující, když je Mars a Uran umístěn na 3. nebo 4. čakře nebo Pluto, člověk je pak schopen učinit radikální rozhodnutí, pokud něco nezvládá.

Napojení na jiné světy, vyšší vědomí, intuice, naciťování, práce s energií, vize atd. je přes Slunce, Měsíc, Uran, Neptun, Pluto a 4., 5. a 6. čakra.                                                                   3. čakra = síla, vytrvalost, sebevědomí, pocity (strach, radost, spokojenost, klid atd.).  Mars = energie fyzická i to, jak a kam tuto energii směřujete, vedete.

Vlasta